park oruński. Pomnik w parku na Oruni

Park Oruński – klimatyczne spacery po Gdańsku

Park Oru?ski to jeden z najstarszych park?w w obecnych granicach Gda?ska. Ostatnio rewitalizowany sta? si? miejscem licznych spacer?w mieszka?c?w okolicznych osiedli. Niew?tpliwie zalet? parku jest jego budowa i po?o?enie. Otoczony wzg?rzami teren, jaki zajmuje park na gda?skiej Oruni, zyskuje ciekawy charakter.

Histori? jak? ma park na Oruni mo?ecie pozna? w innych miejscach w Internecie. Ciekawostk? jest na pewno to, ?e ostatnia w?a?cicielka parku, pani Emilia Hoene przekaza?a park miastu kompletnie za darmo. Zaznaczy?a jednak, ?e na jego terenie nie mo?e powsta? ?adna knajpa. Przynajmniej taka oferuj?ca alkohol. Nie wiem na ile wym?g pani Emilii jest prawnie usytuowany ale w chwili obecnej Park Oru?ski jest bezalkoholowy.


Kaczka w parku

Woda w parku

W parku znajduj? si? dwa zbiorniki wodne, a mianowicie staw zachodni (g?rny)i staw wschodni (dolny). Staw zachodni jest wi?kszy i g?ruje nad tym wschodnim swoim po?o?eniem. Oba zbiorniki s? po??czone, woda sp?ywa i zasila wschodni staw. Zbiorniki te s? domem dla ?yj?cych tam r??nych gatunk?w kaczek.

Przez teren Parku Oru?skiego przep?ywa Potok Oru?ski i wraz z granic? parku wp?ywa do Kana?u Raduni, kt?ra, za? kieruje si? wprost do Zatoki Gda?skiej. Sam potok pi?knie prowadzi przez ca?y park w wi?kszo?ci odkryty, skanalizowany jedynie w niewielkich odcinkach. W trakcie swego biegu w pewnym miejscu tworzy kaskad?.G?ra Pi?ciu Braci

Park jest otoczony wzniesieniami, o czym ju? wspomina?em. Jednym z nich jest G?ra Pi?ciu Braci. Z t? g?r? i jej nazw? wi??e si? legenda o kt?rej mo?ecie poczyta? na stronie Przewodnika Gda?skiego. Na sam? g?r? warto podej?? bo mo?na z niej zobaczy? park z g?ry a z drugiej strony okoliczne osiedla przy dobrej widoczno?ci. Na g?r? prowadz? liczne ?cie?ki i nie wymaga ona od w?drowc?w szczeg?lnej kondycji.
Zbiornik wodny Stara Orunia

Niedaleko Parku Oru?skiego znajduje si? zbiornik wodny. W zbiorniku mia?em szans? ju? by? i zwiedza?, natomiast w tym wpisie przedstawiam Wam kr?tki spacer z parku do zbiornika w?a?nie.

Przej?cie do samego zbiornika zajmuje jedynie kilkana?cie minut z G?ry Pi?ciu Braci. W zamian za kr?tki wysi?ek zostaje nam zaprezentowany widok na Gda?sk. W okolicy zbiornika zosta?a nawet wybudowana platforma widokowa z kt?rej mo?emy podziwia? miasto przy dobrej pogodzie, oczywi?cie.


Zbiornik Wody Stara Orunia.

Zbiornik Wody Stara Orunia. Widok na Gda?sk

Zbiornik Wody Stara Orunia. Punkt widokowy w Gda?sku.

Pomnik Tatara Rzeczypospolitej Polskiej

W samym sercu parku znajduje si? ciekawy pomnik u?ana na koniu. Jest to pomnik upami?tniaj?cy Tatar?w walcz?cych u boku Marsza?ka Pi?sudskiego. Na terenie parku ma swoj? siedzib? Narodowe Centrum Kultury Tatar?w Rzeczypospolitej Polskiej dlatego z inicjatywy tej w?a?nie instytucji powsta? upami?tniaj?cy Tatar?w pomnik.


pomnik u?ana na Oruni


Co jeszcze znajduje si? w parku?

Amfiteatr

W zachodniej cz??ci parku zbudowano niewielki amfiteatr. Powsta? on podczas ostatniej rewitalizacji parku rozpocz?tej w 2014 roku i trwaj?c? trzy lata. Podczas tego remontu zbudowano r?wnie? plac zabaw dla dzieci, odnowiono alejki i dodano o?wietlenie.

Sam amfiteatr jest otwarty i mo?na wej?? na scen?. Oczywi?cie, je?eli nie odbywa si? ?adne kulturalne wydarzenie.


  • Park na Oruni. Amfiteatr na Oruni
  • Park na Oruni. Amfiteatr na Oruni

Park na Oruni. Amfiteatr na Oruni

Altana

We wschodniej cz??ci parku, za? znajduje si? pi?kna altana. Postawiona niedaleko wcze?niej wspomnianego pomnika Tatara Rzeczypospolitej Polskiej. Doskona?e miejsce aby przysi??? i chwil? odpocz??.


pomniki w gda?sku

Podsumowanie

Lubi?cym parkowe spacery nie potrzeba wi?cej i na pewno doceni? wszystkie walory jakie posiada park na gda?skiej Oruni. Na pewno dla ka?dego znajdzie si? tam miejsce na chwil? wytchnienia i odpoczynku od miejskiego zgie?ku. Park Oru?ski mo?e nie jest tak popularny jak Park Oliwski albo tak spektakularny jak park w Wejherowie, ale jest r?wnie urokliwy. Na pewno mo?na poczu? kontakt z natur? i poczu? spok?j chocia? przez chwil?. Przynajmniej jak w amfiteatrze nie odbywa si? jaka? okoliczna impreza.


Park na Oruni

gdzie zobaczy? wiewi?rki w gda?sku

Go??bie

Zobacz także:

Dyniowe Love, Rotmanka, Jesień, Gdaśk, Pruszcz Gdański
Rotmkanka to wieś granicząca z Gdańskiem i Pruszczem Gdańskim. Można powiedzieć, że jest to przykład zagospodarowania terenu pod mieszkania, dla
tapety na telefon
Udostępnij: